Ruukki Garantii

Seina- ja katusekatted

Ruukki garanteerib ostjale vastavalt garantiikirjas sätestatud tingimustele, et värvkattega katuseprofiilid (Teraskivi®, Decorrey®, Finnera®), valtsprofiilid (ClassicTM Premium, ClassicTM, VintageTM, Valtsprofiil SR27-545), katuse ja seina katteprofiilid ning fassaadikatted (edaspidi nimetatud toode või tooted) vastavad oma esteetiliste ja tehniliste näitajate poolest järgnevatele standarditele.

Esteetiline garantii katab Toote pinnakatte kestendamise, pragunemise või koorumise ja olulise või ebaühtlase värvimuutuse. Esteetiline garantiitähtaeg PVDF, PVDF matt, Pural® ja Pural® matt pinnakattega toodetel on kakskümmend (20) aastat, Purex™ pinnakattega toodetel viisteist (15) aastat ning Polüester ja Polüester matt pinnakattega toodetel kümme (10) aastat.

Tehniline garantii katab Toodet läbiva korrosiooni st. et Toote pinnale ei teki roostest põhjustatud auke. Tehniline garantiitähtaeg PVDF, PVDF matt, Pural® ja Pural® matt pinnakattega toodetel on viiskümmend (50) aastat, Purex™ pinnakattega toodetel nelikümmend (40) aastat ning Polüester ja Polüester matt pinnakattega toodetel kolmkümmend (30) aastat.

Lisaks kehtib garantii kõikidele Toote pinnakatte kvaliteeti puudutavatele tootmisvigadele.

Garantiitähtaeg algab toote ostukuupäevast.

Vihmaveesüsteemid

Garantii katab Toodet läbiva korrosiooni, Toote pinnakatte koorumise, pragunemise või eraldumise ja olulise või ebaühtlase värvimuutuse. Lisaks kehtib garantii kõikidele Toote pinnakatte kvaliteeti puudutavatele tootmisvigadele. Garantiitähtaeg on kakskümmend (20) aastat.

Garantiitähtaeg algab Toote ostukuupäevast.

Garantii tingimused

Ruukki Garantii profileeritud tooted
Ruukki Garantii Vihmaveesusteemid